Chính sách bảo mật

Công ty ARATA VIETNAM COMPANY LIMITED (sau đây gọi là "Công ty") nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cá nhân và tin rằng công ty chúng tôi có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân, tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến thông tin cá nhân, đồng thời thu thập, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân một cách cẩn trọng.


[Phạm vi áp dụng]
Chính sách bảo mật này thể hiện chính sách mà công ty chúng tôi sẽ tuân thủ khi xử lý các thông tin cá nhân của khách hàng hoặc thông tin tương tự trong hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của công ty.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân có được cho từng mục đích sử dụng trong các phạm vi áp dụng sau đây. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức thứ ba nào bên ngoài, trừ trường hợp đã nhận được sự chấp thuận trước từ phía khách hàng hoặc trong các trường hợp mà cơ quan chính phủ có thẩm quyền yêu cầu. Ngoài ra, thông tin cá nhân trong Chính sách bảo mật này là thông tin để nhận dạng danh tính một cá nhân, bao gồm họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu (không chỉ giới hạn ở những thông tin này).

1. Trong giao dịch kinh doanh với các doanh nghiệp

(1) Thông tin thu thập

• Thông tin liên quan đến danh tính như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v. của giám đốc điều hành và nhân viên của đối tác kinh doanh

(2) Mục đích sử dụng

• Để thực hiện các giao dịch như mua bán, nhập hàng, ủy thác, ký gửi, v.v.. dựa trên hợp đồng với đối tác kinh doanh

• Để quản lý thông tin và hoạt động kinh doanh của đối tác kinh doanh

• Ngoài ra còn để phản hồi các thắc mắc, yêu cầu từ phía đối tác kinh doanh

2. Nghiệp vụ tuyển dụng

(1) Thông tin thu thập

• Thông tin liên quan đến danh tính như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v. của những người nộp đơn xin việc

(2) Mục đích sử dụng

• Để sàng lọc lựa chọn trong quá trình tuyển dụng và làm thủ tục cho nhân viên mới vào công ty

Quản lý thông tin cá nhân

Công ty sẽ thực hiện triệt để các nội dung sau liên quan đến việc quản lý thông tin do khách hàng cung cấp.

• Đảm bảo tính chính xác của thông tin:

Công ty sẽ nỗ lực đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục.

• Phương thức bảo vệ:

Để quản lý thông tin cá nhân một cách có hệ thống, công ty có quy định hình thức xử lý nghiêm ngặt, căn cứ vào đó để xử lý.

• Giám sát nhân viên:

Công ty sẽ tiến hành các hoạt động giáo dục và bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên về việc xử lý thông tin cá nhân.

• Giám sát công ty ủy thác:

Trong trường hợp Công ty ủy thác thu thập thông tin cá nhân cho các công ty nhận ủy thác nghiệp vụ, công ty sẽ chỉ thuê ngoài những nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của công ty và quản lý thông tin cẩn trọng.

• Cung cấp thông tin cho bên thứ ba:

Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, trừ những trường hợp được pháp luật Việt Nam quy định. Ngoài ra, nếu Công ty quyết định cung cấp thông tin cho bên thứ ba trong tương lai, chúng tôi sẽ trình bày thông tin cần cung cấp và mục đích cung cấp, đồng thời sẽ chỉ cung cấp thông tin cho bên thứ ba sau khi được sự đồng ý của khách hàng. Ngoài ra, Công ty có thể ủy thác thông tin cá nhân cho các nhà kinh doanh khác trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.

 

Về việc Tiết lộ, Chỉnh sửa hoặc Xóa bỏ thông tin cá nhân

Trong trường hợp công ty nhận được yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc tiết lộ thông tin được cung cấp cho bên thứ ba, Công ty sẽ phản hồi theo quy định của Công ty. Xin lưu ý rằng Công ty có thể không đáp ứng được yêu cầu tùy thuộc vào nội dung yêu cầu. Ngoài ra, nếu cung cấp một bản sao của tài liệu chính thức chẳng hạn như bằng lái xe để xác minh danh tính khi đưa ra yêu cầu, Công ty có thể tính các chi phí thực tế như bưu phí và phí xử lý. Để biết chi tiết về cách thực hiện, vui lòng liên hệ Công ty qua thông tin liên hệ bên dưới.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật

Công ty sẽ xem xét nội dung của chính sách bảo mật và cố gắng cải thiện. Nội dung của chính sách bảo mật này có thể thay đổi. Ngoài ra, chính sách bảo mật sau khi thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được thông báo cho người dùng hoặc được đăng trên trang web của Công ty theo phương thức do Công ty quy định.

 

Ngày lập chính sách: 01/07/2023
Lầu 2, Tòa nhà The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, p.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ARATA VIỆT NAM

Tổng Giám đốc   

 

 

DAISUKE FUJINO

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân của Công ty, vui lòng liên hệ với Công ty qua địa chỉ email: arata-vietnam@arata-gr.jp.

page